(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Ymmerstan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.4.2020

Erityisluokanopettajan tehtävät 5. tai 6. luokalla. Luokka on oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava pienryhmä.

Koulun nimi ja osoite: Ymmerstan koulu, Ristihaantie 5, 02750 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään sitoutumista koulun profiiliin, hyviä yhteistyötaitoja, joustavuutta ja ammatillisuutta sekä halua ja valmiutta toimia opettajatiimissä. Edellytämme kokemusta opettajan työstä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme taitoa ja/tai halua opettaa monipuolisesti kaikkia aineita sekä valmiuksia käyttää digitaalisia välineitä ja opettaa tvt-taitoja.

Ymmerstan koulu on 1-6 luokan oppilaille opetusta järjestävä peruskoulu, joka on profiloitunut kirjallisuuden ja tiedonhallintataitojen opetukseen. Koulussa toimitaan yhteistoiminnallisen oppimisen periaatteiden mukaisesti, sekä aikuisyhteisössä että oppilaiden kanssa. Haemme iloiseen ja ahkeraan joukkoomme luokanopettajaa, joka on valmis sitoutumaan koulumme profiiliin ja yhteisölliseen toimintakulttuuriin. Ymmerstan koulu tarjoaa sitoutuneen, innostuneen ja kannustavan työyhteisön.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).