(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, yhteisopettajuuteen Mikkelän kouluun autismin kirjon luokkaan
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 15.9.2020

Kuvaus tehtävästä: Erityisluokanopettaja yhteisopettajuuteen ja tiimin jäseneksi autismin kirjon luokkaan.

Koulun nimi ja osoite: Mikkelän koulu Lanttikatu 7, 02770 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on määräaikainen ja virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa lokakuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta opetustyöstä, hyviä vuorovaikutustaitoja, yhteistyötaitoja sekä kokemusta erityislasten parissa työskentelemisestä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Mikkelän koulu on pieni yksisarjainen alakoulu, jonka lisäksi koulussa on kaksi liekeryhmää ja yksi autismiryhmä. Koulussamme opiskelee 113 oppilasta, 11 opettajaa ja 9 koulunkäyntiavustajaa. Koulun 1.-2.-luokkalaisille järjestetään ulkopuolisen toimitsijan puolesta iltapäivätoimintaa ja liekeoppilaille on oma iltapäivähoito.

Haemme erityisluokanopettajaa Mikkelän koulun autisminkirjonryhmään. Ryhmän oppilaat ovat autisminkirjon oppilaita, jotka opiskelevat opetussuunnitelman mukaisesti ja he sijoittuvat luokka-asteille 2-6. Ryhmässä opiskelee 8 oppilasta. Ryhmässä toimii 2 opettajaa ja lisäksi ryhmässä työskentelee neljä koulun/erityiskoulunkäynninavustajaa.

Työskentely ryhmässä on erittäin tiivistä yhteistyötä kaikkien aikuisten kesken ja työotteen tulee olla joustava, jolla huomioidaan oppilaiden yksilölliset tarpeet. Oppilaat tulevat eri kulttuuritaustoista ja opetus tapahtuu osittain englanninkielellä. Tämän vuoksi edellytämme hakijoilta myös englanninkielen taitoa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).