(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Viherlaakson koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.1.2021

Koulun nimi ja osoite: Viherlaakson koulu, Kievarinraitti 1-3, 02710 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään taitoa toimia sosiaalisten sopeutumis- ja tunne-elämän haasteiden kanssa opiskelevien oppilaiden kanssa kokemusta alakouluikäisten lasten. Odotamme kykyä huomioida erilaisia oppijoita heidän haasteissaan, kykyä asettaa rajoja ja samalla osoittaa vahvaa kannustamista ja välittämistä.

Koulussamme toimii useita eri sosiaalisten sopeutumis- ja tunne-elämän haasteiden parissa olevia oppilasryhmiä. Henkilökunnan toiminnassa korostuu vahvasti yhteisöllisyys. Odotamme, että koulumme ilmaisupainotteisuuden mukaan pystyt tuottamaan lisäarvoa yhteisöllisesti tämän yhteisön tarpeisiin.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta työskentelystä yhtenäisessä peruskoulussa.

Viherlaakson koulu sijaitsee vehreässä Viherlaaksossa monipuolisessa ympäristössä. Koulu on yhtenäinen peruskoulu ja toimii kahdessa eri rakennuksessa. Toimintakulttuuri on yhteisöllistä, mikä näyttäytyy työpari- ja tiimityön korostamisena. Olemme oppiva yhteisö. Painotamme sisäistä ilmaisutaitoa ja yläkoulussa on kuvataide luokat. Suuntaamme oppilaita aktiivisuuteen ja tulevaisuuden taitojen käyttämiseen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).