(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Viherlaakson koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2020

Erityisluokanopettajan tehtävä Viherlaakson koulussa

Koulun nimi ja osoite: Viherlaakosn koulu, Kievarinraitti 3, 02710 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytettään hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä nähdä erityisluokanopettajan perustehtävän monipuolisuus ja rooli työyhteisön jäsenenä. Erityislokanopettajan tulee osata työskennellä työparin kanssa yhdessä ja käyttää samanaikaisopetuksen metodeja . Koulussamme työskentelee neljä ryhmää oppilaita, joilla on sopeutumisen ja tunne-elämän häiriöitä. Luokka tasot 1-6. Edellytämme kokemusta juuri kyseisen luokkamuodon kanssa työskentelystä. Hakijalla tulee olla fyysisen rajoittamisen koulutus, sekä puhejudo-koulutus.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme hakijan taitoja lisätä erityisopetustiimin osaamista koulun ilmaisutaitopainotteisen opetuksen alueella. Hakijalla tulee olla hyvät ICT - taidot.

Viherlaakson koulu on yhtenäinen peruskoulu ja toimii kahdessa rakennuksessa. Koulu sijaitsee vehreässä Viherlaaksossa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Alueella on monipuolinen rakennuskanta, paljon vihreitä metsiä ja järvi aivan koulun läheisyydessä.
Viherlaakson alakoulussa on 380 oppilasta ja talossa työskentelee n. 50 aikuista. Koulu on pääosin kaksisarjainen luokilla 1 - 6. Koulussa on neljä erityisopetusryhmää.


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).