(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Veräjäpellon koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 26.6.2020

Kuvaus tehtävästä: Erityisluokanopettajan sijaisuus

Koulun nimi ja osoite: Veräjäpellon koulu, Veräjäpellonkatu 12

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta yhtenäisessä peruskoulussa ja vaikea-asteisten kielellisten vaikeuksien parissa työskentelystä.

Veräjäpellon koulu on yhtenäinen peruskoulu, joka tarjoaa laadukasta perusopetusta eri-ikäisille ja eri kulttuuritaustoista tuleville oppilaille sekä mahdollistaa oppimaan oppimisen kolmiportaisen tuen kaikilla tasoilla.

Veräjäpellon koulussa annetaan yleisopetusta vuosiluokilla 1-6. Lisäksi koulussamme on erityisluokkia 1-9 vuosiluokkien oppilaille, joilla on vaikea-asteinen kielellinen erityisvaikeus tai kuulovamma. Koulussa opiskelee 296 oppilasta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).