(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja Vanttilan kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Haemme erityisluokanopettajaa hoitamaan virkaa opetusmuodossa, jossa oppilailla on sopeutumisen ja tunne-elämän vaikeuksia. Luokkataso: 1-6.

Koulun nimi ja osoite: Vanttilan koulu, Nissintie 2, 02780 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään kykyä toimia ammatillisesti haasteellisessa opetusmuodossa yhtenäisen peruskoulun monimuotoisessa työympäristössä hyvää työilmapiiriä vaalien yhdessä koko työyhteisön kanssa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme: Valittavalta odotamme halua ja kykyä oman työn ja kouluyhteisön kehittämiseen, tiimityöskentelyyn ja elämänhallintataitojen opettamiseen omalle opetusryhmälle.

Vanttilan koulu on vuonna 2009 toimintansa aloittanut yhtenäinen peruskoulu Espoon Vanttilassa. Koulussa opiskelee lukuvuonna 2019 - 2020 600 (peruskoulu + esikoulu) lasta ja nuorta. Koulua pyritään kehittämään vastaamaan ajan haasteita. Tavoitteenamme on rakentaa Vanttilan koulusta yhteisöllisesti toimiva ja oppilaita osallistava yhtenäiskoulu. Yhteistyö on tapamme tehdä työtämme ja tiimityöskentely on keskeinen osa toimintakulttuuriamme.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 2 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).