Erityisluokanopettaja, vammaisopetuksen luokka, Kanniston koulu

Vantaan kaupunki