(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, tuntiopetukseen
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 10.5.2019

Erityisluokanopettaja, tuntiopetukseen

Työavain 3-626-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 24.05.2019 kello 15:45
Juvanpuiston koulu , Juvanpuro 2 02920 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Haemme dynaamiseen joukkoomme Juvanpuiston koululle erityisluokanopettajaa lukuvuodelle 2019-20. Valittavan eduksi luemme näytön uuden opetussuunnitelman mukaisesta toimintakulttuurista sekä kiinnostuksesta kehittää kouluamme kohti hyvinvoivaa kouluyhteisöä. Hakijan eduksi luemme myös vahvan näytön yhteistyötaidoista työyhteisössä, kokemusta yhteisopettajuudesta, yhdysluokkaopetuksesta sekä erityisopetuksen inklusiivisista toteutustavoista. Juvanpuiston koulun on yhtenäiskoulu. Kyseinen tehtävä tulee sijoittumaan peruskoulun 7. luokalle, jossa tehtäväsi on vastata erityisen tuen päätöksellä olevien oppilaiden opetuksesta. Lisäksi toimit tiiviissä yhteistyössä muiden 7. luokkien opettajien ja erityisopettajien kanssa. Kyseisen tehtävän kuva on vielä muokattavissa ja sinulla on mahdollisuus vaikuttaa lopputulokseen.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Vesa Äyräs
0500489415
vesa.ayras@espoo.fi

Pia Lahtinen
0438269298
pia.lahtinen@espoo.fi