(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, tuntiopettaja, 4 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.4.2019

Erityisluokanopettaja, tuntiopettaja, 4 tehtävää

Työavain 3-581-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 30.04.2019 kello 15:45
Viherlaakson koulu , Kievarinraitti 3 02710 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Erityisluokanopettajan tuntiopettaja Viherlaakson koulussa. Erityisopetusmuoto on sosiaalis-emotionaaliset haasteet (SOPE). Viherlaakson koulu on yhtenäinen peruskoulu. koulu sijaitsee kahdessa eri rakennuksessa. Koulu sijaitsee vehreässä Viherlaaksossa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Alueella on monipuolinen rakennuskanta, paljon vihreitä metsiä ja järvi aivan koulun läheisyydessä. Viherlaakson alakoulussa on noin 400 oppilasta ja talossa työskentelee n. 50 aikuista. Koulu on pääosin kaksisarjainen luokilla 1 - 6. Koulussa on neljä erityisopetusryhmää. Koulussa toimii vuosiluokkiin sitomaton alkuopetus. Rakennus on saneerattu 2006 ja sisältää monipuolisen kodinomaisen ja viihtyisän opiskeluympäristön. Koulussamme on hyvin monipuolinen ICT-varustus ja langaton verkko. Tarjoamme oppilaille vahvan mahdollisuuksien kulttuurin myös ICT:n alueella aina tableteista, älytauluihin, 3D-maailmaan ja 360-ympäristöön asti. Jokaisella oppilaalla on henkilökohtainen laite. Teemme vahvaa yritysyhteistyötä. Viherlaakson alakoulu on innovatiivinen kehittyvä ilmaisupainotteinen koulu. Olemme edelläkävijöitä mm. joustavissa opetusjärjestelyissä ja monipuolisessa ICT:n käytössä pelimaailmoineen. Kaiken perustana on toimiva ja hyvinvoiva työyhteisö, joka on hyvin organisoitu. Viherkallion johtamismalli on sopimusperusteinen jaettu johtajuus. Viherlaakson alakoulussa ilmaisupainotteisuus nähdään monipuolisena itsensä ilmaisuna kuvataiteessa, musiikissa, kättentaidoissa ja liikunnassa. Hakijalta edellytetään taitoja tukea koulun ilmaisutaidon alueita omalla ammattitaidollaan ja halulla kehittyä näillä osa-alueilla. ICT nähdään ilmaisunvälineenä. Hakijalta odotetaan hyviä ICT-taitoja erilaisilla välineillä ja ohjelmilla. Hakijalla tulee olla taitoa nähdä oppilaat yksilöinä ja halua ohjata heitä henkilökohtaisella oppimispolullaan.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä nähdä erityisluokanopettajan perustehtävän monipuolisuus ja rooli työyhteisön jäsenenä. Erityisluokanopettajan tulee osata työskennellä työparin kanssa yhdessä ja käyttää samanaikaisopetuksen metodeja. Vahvaa kokemusta juuri SOPE - oppilaiden kanssa toimimisesta koko lukuvuoden ympäri kantaen vastuuta ryhmän ja yksilöiden kehittymisestä ja oppimisesta.

Arvostamme hakijan monitaitoisuutta ilmaisun alueella. ICT-taidot ovat tärkeitä. Hakijan aikaisempi kokemus työparityöskentelystä ja vahvuusalueidensa hyödyntämisestä koko työyhteisössä katsotaan arvokkaaksi asiaksi. Haemme osaajia Sope- tiimiimme vahvistamaan erityisesti kättentaitoja ja seikkailukasvatuksen elementtejä.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoossa on 11 suomenkielistä lukiota. Jokainen espoolainen lukio on laadukas yleislukio, jossa on lisäksi erityistehtävä, painotus tai linja. Espoon lukioissa opiskelee n. 4300 opiskelijaa. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Mikko Leppänen
0505723978

Vs. apulaisrehtori Annukka Lauho
0468773906