(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, tuntiopettaja , 3 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.4.2019

Erityisluokanopettaja, tuntiopettaja , 3 tehtävää

Työavain 3-583-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 30.04.2019 kello 15:45
Viherlaakson koulu , Lukionahde 1 02710 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Erityisluokanopettajan tehtävä Viherlaakson koulussa. Tehtävät sijaitsevat yksilöllisen opetuksen (EMU) osa-alueella luokkamuotoisena yläkoulussa tasoilla 7 - 9. Viherlaakson koulu on yhtenäinen peruskoulu ja se toimii kahdessa eri rakennuksessa. Koulu sijaitsee vehreässä Viherlaaksossa hyvien liikenneyhteyksien varrella. Alueella on monipuolinen rakennuskanta, paljon vihreitä metsiä ja järvi aivan koulun läheisyydessä. Viherlaakson yläkoulussa on noin 380 oppilasta ja talossa työskentelee noin 50 aikuista. Koulussa ovat luokat 7 - 9. Koulussa on kolme erityisopetusryhmää. Viherlaakson koulu odottaa uusia rakennuksia ja toimimme toistaiseksi työmaan vieressä parakkikoulussa. Viherlaakson yläkoulu on vahvan perusopetuksen omaava koulu, jossa toimii myös kuvataidepainoitteinen opetus. Rakennamme yhtenäisen peruskoulun elementtejä aktiivisesti.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään hyviä vuorovaikutustaitoja ja kykyä nähdä erityisluokanopettajan perustehtävän monipuolisuus ja rooli työyhteisön jäsenenä. Tavoitteena on lisätä luokkien välistä yhteistyötä ja toteuttaa joustavia opetusjärjestelyjä ja työpariuden elementtejä. Erityisluokanopettajan tulee osata työskennellä erilaisten oppijoiden kanssa ja käyttää päivittäin myös samanaikaisopetuksen metodeja.

Arvostamme hakijan taitoja ymmärtää erilaisia oppijoita ja kykyä tukea heitä henkilökohtaisella oppimispolullaan. Hakijan aikaisempi kokemus erityisluokanopettajana ja erityisesti EMU - oppilaiden kanssa koko lukuvuoden ajan kantaen vastuuta heidän kehittymisestään ja oppimisestaan katsotaan arvokkaaksi asiaksi.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Rehtori Mikko Leppänen
0505723978

Vs. apulaisrehtori Annukka Lauho
0468773906