Erityisluokanopettaja, Soukan koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 27.4.2021

Soukan koulu on yli 570 oppilaan alakoulu. Koulussamme on vuosiluokat 1-6 sekä valmistavaa esiopetusta.

Soukan koulun kieliohjelma:
A1 -kieli englanti; kielikylpyopetuksessa ruotsi
A2 -kielet espanja, ruotsi, saksa; edellisten lisäksi kielikylpyopetuksessa englanti
B1 -kieli ruotsi; kielikylpyopetuksessa englanti
Soukan koulu sijaitsee Espoonlahden alueella meren tuntumassa. Koulun pihaa ympäröi metsä ja kalliot. Soukan koulu on valmistunut vuonna 1970 ja koulurakennus on peruskorjattu vuonna 2010-2011.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme
- hyviä vuorovaikutustaitoja
- hyviä ryhmänohjaustaitoja ja kokemusta erilaisista oppijoista
- positiivista oppimiskäsitystä (laaja-alainen näkemys 2000-luvun opettajuudesta)
- kokemusta tiimityöskentelystä ja innostusta oman opetuksen, yhteisopettajuuden sekä koulun toimintakulttuurin kehittämiseen
- kokemusta työskentelystä yleisopetuksessa suomi toisena kielenä -oppilaiden kanssa
- kokemusta erityisoppilaiden integraatiojaksoista yleisopetuksen luokassa sekä erityisoppilaiden opettamisesta osana oppiainekohtaista opetusryhmää (esim. taito- ja taideaineet, katsomusaineet)
- valmiutta ja halua opettaa mahdollisimman monia alakoulun oppiaineita, myös yleisopetuksessa


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1449660
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo