(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Sosiaalisia- ja tunne-elämän taitoja kuntouttava opetus, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Erityisluokanopettaja, Sosiaalisia- ja tunne-elämän taitoja kuntouttava opetus, 2 tehtävää

Työavain 3-1850-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Iivisniemen koulu , Arttelikuja 4 02260 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Koulumme erityisopetuksen tiimiin tarvitaan kahta uutta kehittäjäopettajaa, joilla on hyvät ryhmänhallintaidot ja kokemusta erilaisista oppijoista. Elämässä tarvittavien taitojen lisäksi haluamme tukea oppilaitamme omien luonteenvahvuuksien löytämisessä ja kehittämisessä hyve-etiikan hengessä. Tehtävät sisältävät moniammatillista yhteistyötä oppilaan edun ja tarpeen mukaisesti. Toivomme, että jaat kouluyhteisömme innokkuuden keskinäiseen yhteistyöhön ja uusien pedagogisten ratkaisujen löytämiseen. Arvostamme kykyä ja halukkuutta opettaa mahdollisimman monta peruskoulussa opetettavaa ainetta. Koulumme sijaitsee viihtyisällä, rauhallisella alueella meren tuntumassa hyvien liikenneyhteyksien päässä. Palvelussuhteet alkavat elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Arvostamme : - kannustavaa ja rauhallista työotetta - hyviä ryhmänohjaustaitoja ja kokemusta erilaisista oppijoista - kykyä ja halua opettaa mahdollisimman monia oppiaineita


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Vt.rehtori Leena-Kaisa Pesola
043 825 7621

Apulaisrehtori Mirja Tapola
050 5634150