(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, sijaisuus Saunalahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.2.2020

Kuvaus tehtävästä: Etsimme kevääksi erityisluokanopettajan sijaista!

Luokka on 5-6 -yhdysluokka ja ryhmässä on yhdeksän oppilasta, joista neljä on viidesluokkalaisia ja viisi oppilasta on kuudesluokkalaisia. Ryhmä on toiminut saman opettajan kanssa viimeiset kolme vuotta ja se on erittäin hyvin ryhmäytynyt. Luokan oppilailla on eriasteisia oppimisen vaikeuksia ja ryhmässä on tukena myös erittäin taitava koulunkäyntiavustaja. Opetustunteja tehtävässä on 25h / vko.

Sijaisuuden jatko tulevalle lukuvuodelle selviää kevään aikana.

Koulun nimi ja osoite: Saunalahden koulu, Brinkinmäentie 1, 02330 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Sijaisuus alkaa 2.3.2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään hyviä ryhmänhallintataitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta erityisluokanopetuksesta.

Saunalahden koulu on vuonna 2012 toimintansa aloittanut yhtenäinen peruskoulu, jossa oppilaita on hieman yli 800 vuosiluokilla esi - 9. Koulurakennuksemme on monitoimitalo, jossa saman katon alla työskentelevät koulun lisäksi nuorisotoimi ja kirjasto sekä toimintojamme tukevat muut kumppanit. Koulussamme työskentelee päivittäin hieman yli 100 aikuista yhdessä oppilaidemme kanssa. Kouluyhteisömme toiminta perustuu vahvasti oppilaslähtöisyydelle ja yhteisölliselle toimintakulttuurille.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).