Erityisluokanopettaja, sijaisuus, Rinnekodin koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 6.4.2021

Etsimme erityisluokanopettajaa vaativaa erityistä tukea antavaan Rinnekodin kouluun toiminta-aluettain opiskelevien oppilaiden luokkaan. Tule tekemään kanssamme laadukasta ja ajanmukaista erityisopetusta. Etsimme opettajaa, jolla on joustava työskentelytapa, erinomaiset yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä kehittävä työote. Haluamme opettajan, jolle monialainen tiimityö on tuttua. Tarjoamme hienon mahdollisuuden kehittyä erityisopetuksen ammattilaisena toiminta-alueittaisessa opetuksessa ja mukavat työkaverit.

Rekrytointiin liittyvät haastattelut toteutetaan etäyhteyksien avulla.

Koulun nimi ja osoite: Rinnekodin koulu, Rinnekodintie 8, 02980 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Sijaisuus.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Edellytämme toiminta-alueittaisen opetuksen osaamista ja kokemusta vaikeimmin kehitysvammaisten lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Olet pitkäjänteinen ja kykenet toimimaan oppilaslähtöisesti haasteellisissakin tilanteissa, tunnet erityisen tuen järjestämiseen liittyvät prosessit ja osaat järjestää opetuksesi strukturoidusti. Opettajana olet kehittämis- ja kehittymismyönteinen. Moniammatillinen työskentely koulussa ja verkostoissa edellyttää myös erinomaisia vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Rinnekodin koulu on erityiskoulu, jossa järjestetään opetusta vaikeimmin kehitysvammaisille ja autistisille oppilaille, jotka tarvitsevat vaativaa erityistä tukea. Opetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti toiminta-alueittaisen opetuksen opetussuunnitelmaa. Rinnekodin koulussa opiskelee myös psyykkistä tukea tarvitsevia kehitysvammaisia oppilaita.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1441532
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo