(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, sijaisuus, päätoiminen tuntiopettaja
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 23.5.2019

Erityisluokanopettaja, sijaisuus, päätoiminen tuntiopettaja

Työavain 3-1124-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 14.02.2020)
Hakuaika päättyy 06.06.2019 kello 15:45
Meritorin koulu , Merivalkama 9 02320 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Erityisluokanopettajan tehtävät 5.luokalla, sosiaalisten taitojen ja tunne-elämään liittyvät oppimisen haasteet opetusryhmässä. Erityisluokanopettaja työskentelee tiiviisti 5.luokkatason luokan- ja erityisopettajien, koulunkäynninohjaajien ja oppilaiden kanssa. Opetusta ja toimintaa kehitetään oppilaan etu huomioon ottaen. Erityisluokanopettajan tehtävät keskittyvät 5.luokan erityisryhmän oppilaiden kokonaisvaltaiseen tukemiseen. Meritorin 3-6 luokat toimivat lukuvuonna 2019-2020 Kivimiehen koulun uusissa tiloissa Otaniemessä. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään : - erilaisten tukimuotojen tuntemusta - kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä - kokemusta kolmiportaisesta tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta - yhteistyökykyä luokan- ja aineenopettajien sekä muun henkilökunnan kanssa, - tiimityöskentelytaitoja - joustavuutta ja yhteistyötaitoja

Arvostamme : - näkemystä ja kokemusta vahvuuspedagogiikan toteuttamiseen ja kehittämiseen - monipuolisia pedagogisia taitoja - kokemusta alkuopetuksen opetusjärjestelyistä - kokemusta työskentelystä eri kieli- ja kulttuuriryhmien opettamisesta - kiinnostusta oman oppimisen kehittämiseen


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus
Työaika: vähintään 16 h viikossa


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Matti Jokela
0505410975
matti.jokela(@)espoo.fi

Minna Nevanlinna
0468771225
minna.nevanlinna(@espoo.fi