(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Saunalahden koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 25.1.2021

Koulussamme on avoinna vakinainen erityisluokanopettajan virka autismikirjon erityisopetuksessa. EAUT -opetuksen ryhmiä on koulussamme yhteensä neljä ja luokassa on pääsääntöisesti 8 oppilasta ja heidän oppimisestaan vastaa yleensä kaksi opettajaa ja neljä erityiskoulunkäyntiavustajaa. Saunalahdessa autismikirjon opetusta on järjestetty yli kahdeksan vuoden ajan ja työtavat ovat hioutuneet hyvin toimivan tiimiopettajuuden mukaisiksi. Työssäsi tukena on siis opettajien tiivis pedagoginen yhteissuunnittelu. Meillä oppilaat ovat yhteisiä ja työtä tehdään yhdessä. Tarjolla kumppaniksi erinomainen tiimityöskentelyyn orientoitunut työyhteisö.

Koulun nimi ja osoite: Saunalahden koulu, Brinkinmäentie 1, 02330 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelulussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta autismikirjon erityisopetuksesta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme erinomaisia vuorovaikutus- ja tiimityötaitoja sekä tietoteknistä osaamista.

Saunalahden koulu on vuonna 2012 toimintansa aloittanut yhtenäinen peruskoulu, jossa oppilaita on hieman yli 800 vuosiluokilla esi - 9. Koulurakennuksemme on monitoimitalo, jossa saman katon alla työskentelevät koulun lisäksi nuorisotoimi ja kirjasto sekä toimintojamme tukevat muut kumppanit. Koulussamme työskentelee päivittäin hieman yli 100 aikuista yhdessä oppilaidemme kanssa. Kouluyhteisömme toiminta perustuu vahvasti oppilaslähtöisyydelle ja yhteisölliselle toimintakulttuurille.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).