Erityisluokanopettaja, Saarnilaakson koulu

Espoon kaupunki