(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Ruusutorpan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Erityisluokanopettaja yhtenäisessä perukoulussa oppimisvaikeuksia kuntouttavassa opetuksessa. Opetus toteutetaan pääsääntöisesti yhteisopettajuutena luokanopettajan kanssa.

Koulun nimi ja osoite: Leppävaarankatu 24 02600 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään ...

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme
vahvaa halua ja taitoa tehdä pariopettajuutta luokanopettajan kanssa
halua tehdä yhteistyötä muiden opettajien kanssa
erinomaisia ryhmänhallinta- ja vuorovaikutustaitoja
kykyä eriyttää opetusta
halua osallistua koulun toimintakulttuurin kehittämiseen
vahvaa osaamista tieto- ja viestintätekniikassa
halua opettaa liikuntaa

Ruusutorpan koulu sijaitsee keskellä Etelä-Leppävaaraa, Sellon läheisyydessä, viheralueen vieressä osoitteessa Leppävaarankatu 24. Ruusutorpan koulu on noin 770 oppilaan yhtenäinen peruskoulu, jossa on myös esiopetusta. Koulussamme opiskellaan A1-kielenä englantia 1. luokalta alkaen. A2-kieleksi voi valita joko saksan tai venäjän. B1-kieli ruotsi alkaa kaikilla oppilailla 6.luokalla ja 8. luokalla on mahdollista valita B2-kieleksi espanja tai ranska.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).