(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Ruusutorpan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.5.2020

Yhtenäisen peruskoulun 8. luokan erityisluokanopettajan tehtävä oppimisvaikeuksia kuntouttavassa opetuksessa. Opetus on osittain integroituna yleisopetukseen yhteisopettajuutena.

Koulun nimi ja osoite: Ruusutorpan koulu

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme halua tehdä luokka-asteyhteistyötä aineenopettajien kanssa ja moniammatillista yhteistyötä
opsin mukaisen tietotekniikan käyttöä opetuksessa
kokemusta joustavista opetusjärjestelyista
hyviä yhteistyötaitoja

Ruusutorpan koulu sijaitsee keskellä kehittyvää Etelä-Leppävaaraa, Sellon läheisyydessä, viheralueen vieressä. Koulu on kasvanut oppilaidensa mukana yhtenäiseksi peruskouluksi. Koulussamme järjestetään myös esiopetusta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).