(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Rinnekodin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 6.8.2020

Kuvaus tehtävästä: Erityisluokanopettajan tehtävä vaativaa erityistä tukea tarvitsevien, toiminta-alueittain opiskelevien kehitysvammaisten oppilaiden luokassa

Koulun nimi ja osoite: Rinnekodin koulu, Rinnekodintie 8, 02980 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Edellytämme toiminta-alueittaisen opetuksen osaamista ja kokemusta vaikeimmin kehitysvammaisten lasten ja nuorten kanssa työskentelystä. Kykenet toimimaan oppilaslähtöisesti haasteellisissakin tilanteissa, tunnet HOJKS-prosessin ja osaat järjestää opetuksesi strukturoidusti. Opettajana olet kehittämis- ja kehittymismyönteinen. Moniammatillinen työskentely koulussa ja verkostoissa edellyttää myös erinomaisia vuorovaikutus- ja työyhteisötaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Rinnekodin koulu on erityiskoulu, jossa järjestetään opetusta vaikeimmin kehitysvammaisille ja autistisille oppilaille, jotka tarvitsevat vaativaa erityistä tukea. Opetuksessa noudatetaan pääsääntöisesti toiminta-alueittaisen opetuksen opetussuunnitelmaa. Rinnekodin koulussa opiskelee myös psyykkistä tukea tarvitsevia kehitysvammaisia oppilaita.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).