(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Postipuun koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Kyseessä on erityisluokanopettajan tehtävä kehitysvammaisten oppilaiden toiminta-alueittain toteutettavassa opetuksessa.

Koulun nimi ja osoite: Postipuun koulu, Ruutikuja 2, 02650 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta vaikeimmin kehitysvammaisten oppilaiden opetuksessa toimimisesta ja hyvää toiminta-alueittaisen opetussuunnitelman tuntemusta. Tehtävässä tarvitaan vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien osaamista, kykyä laatia pedagogisia asiakirjoja sekä erinomaisia vuorovaikutustaitoja. Luokkatiimiin kuuluu useita avustajia. Erityisluokanopettaja toimii tiiminsä vetäjänä.

Postipuun koulun on monimuotoinen peruskoulu, jossa yleisopetuksen luokka-asteet 1.-6. sekä erityisopetuksen luokka-asteet 1.-9.
Monikulttuurisessa koulussamme tehdään paljon yhteistyötä yli luokka- ja opetusmuotorajojen. Oppilaita koulussamme on n. 360.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).