(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava opetus, 2 tehtävää
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 17.4.2019

Erityisluokanopettaja, oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava opetus, 2 tehtävää

Työavain 3-687-19
Määräaikainen virkasuhde alkaen 06.08.2019 (päättyy 31.07.2020)
Hakuaika päättyy 29.04.2019 kello 15:45
Nöykkiön koulu , Nöykkiönlaaksontie 3 02330 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Kaksi yläkoulun väliaikaista erityisluokanopettajan virkaa (oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava opetus), jotka on sijoitettu Nöykkiön kouluun. Nöykkiön koulu sijaitsee Espoossa Länsiväylän läheisyydessä noin 18 km:n päässä Helsingin keskustasta. Erityisluokanopettajan tukena toimii säännöllisesti erityisluokkien oppilashuolto ja oppimisen tuenryhmä koko koulua koskevien oppilashuoltoryhmien lisäksi. Nöykkiön koulussa toteutetaan ja kehitetään toimivia joustavia opetusjärjestelyjä sekä opetusryhmien että oppilaiden yksilöllisten tukitarpeiden toteuttamiseksi. Erityisluokan aineenopetus toteutetaan tarvittaessa joissakin aineissa aineenopettajien toimesta - yleensä ainakin kemiassa, fysiikassa sekä taito- ja taideaineissa. Erityisluokan opettaja toimii tarvittaessa erityisluokan opettamisen lisäksi samanaikaisopettajana tai koulun osa-aikaisen erityisopetuksen lisäresurssina. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Kelpoisuus tulee saavuttaa ennen hakuajan päättymistä. Vain muodollisesti kelpoiset hakijat huomioidaan. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään joustavuutta ja hyviä yhteistyötaitoja. Hyvää tietoteknistä osaamista sekä hallintoon kuuluvissa että opetuksen vaatimissa työtehtävissä. Kykyä ja halua toimia aineenopettajien tukena erityisoppilaiden kohtaamisessa ja erilaisten asiakirjojen laatimisessa. Valmiutta, pätevyyttä ja kiinnostuneisuutta toimia tarvittaessa sekä samanaikaisopettajana että osa-aikaisena erityisopettajana sopivissa oppiaineissa.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Sari Hakola
etunimi.sukunimi@espoo.fi