(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, opetuksessa, jossa oppilailla on oman käyttäytymisen ohjaamisen vaikeus
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2019

Erityisluokanopettaja, opetuksessa, jossa oppilailla on oman käyttäytymisen ohjaamisen vaikeus

Työavain 3-1707-18
Vakinainen virkasuhde
Hakuaika päättyy 22.01.2019 kello 15:45
Kaitaan koulu , Iivisniementie 1 02260 Espoo
Sivistystoimi, Suomenkielinen opetus/Peruskoulut
Erityisopetus

Tehtävän kuvaus: Haemme Kaitaan kouluun vuosiluokille 7-9 erityisluokanopettajaa, joka toteuttaa yhteisopettajuutta toisen erityisluokan opettajan ja koulunkäyntiavustajan kanssa vuosiluokille 7-9. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2019.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti. Vakinaisia virkoja täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Pätevyyden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Merkitse hakemukseesi kelpoisuutesi ja kaikki siihen liittyvät osasuoritukset. Hakemuksesta pitää käydä ilmi onko tutkinto erityisluokanopettajan koulutusohjelmasta. Jos tutkinto ei ole erityisluokanopettajan koulutuksesta, tulee hakijalla olla maininta ja selvitys muusta opettajan pätevyydestä tai ylemmän korkeakoulututkinnon suorittamisesta, erillisten erityisopettajan opintojen suorittamisesta sekä perusopetuksessa opetettavien aineiden ja aihekokonaisuuksien monialaisten opintojen suorittamisesta. Ulkomailla suoritetusta tutkinnosta tulee olla Opetushallituksen antama tutkinnon tunnustamistodistus.


Rikosrekisteriote: Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.
Tehtävässä edellytetään kokemusta yhteisopettamisesta sekä eritysluokkien opettamisesta, vahvaa osaamista tiimityöskentelyssä, positiivisen kasvatuksen kokemusta ja näkemystä, kykyä kohdata ja motivoida erilaisissa elämäntilanteissa olevia oppilaita, hyvää tilannetajua ja erinomaisia ryhmänhallintataitoja.

Arvostamme valmiutta kehittää opetusmuotoa, ammatillista otetta ja joustavuutta sekä kykyä rutiinien ja käytänteiden luomiseen.


Palvelussuhteeseen liittyviä tietoja
Sopimusala: OVTES Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa ja lukioissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu) sekä 11 lukiota. Espoon kaupunki on savuton työpaikka.

Lisätietoja tehtävästä
Linkki lisätietoihin

Rehtori Ritva Mickelsson
(09)81643182
ritva.mickelsson@espoo.fi