Erityisluokanopettaja, Nöykkiön koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 5.1.2022

Yläkoulun erityisluokanopettajan virka (oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttava opetus), joka on sijoitettu Nöykkiön kouluun.

Erityisluokanopettajan tukena toimii säännöllisesti erityisluokkien hyvinvointi ja oppimisen tuen -ryhmä koko koulua koskevien ryhmien lisäksi.

Nöykkiön koulussa toteutetaan ja kehitetään jaksoittain toimivia, joustavia opetusjärjestelyjä sekä opetusryhmien että oppilaiden yksilöllisten tukitarpeiden toteuttamiseksi.

Erityisluokan oppilaiden aineenopetus toteutetaan oppilaskohtaisesti joissakin aineissa aineenopettajien toimesta - useimmiten ainakin kemiassa, fysiikassa sekä taito- ja taideaineissa. Erityisluokan opettaja toimii tarvittaessa erityisluokan opettamisen lisäksi samanaikaisopettajana tai koulun osa-aikaisen erityisopetuksen lisäresurssina.

Koulussa toteutetaan 4 jaksossa jaksottain muuntuvia opetusjärjestelyjä, joita suunnitellaan yhteistyössä opettajien sekä oppilashuoltohenkilöstön kanssa.

Nöykkiön koulussa työskentelee noin 45 opettajaa ja 530 oppilasta, oppilaista osa opiskelee osittain tai kokonaan oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttavalla pienluokalla ja osa painotetussa opetuksessa.

Nöykkiön koulu sijaitsee Espoossa Länsiväylän läheisyydessä noin 18 km päässä Helsingin keskustasta, 6 km sekä Espoon keskuksesta että Matinkylän metroasemalta.

Koulun nimi ja osoite: Nöykkiönlaaksontie 3, 02330 Espoo
Työaika: OVTES:in mukainen
Haettava tehtävä on virkasuhteinen.
Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022.
Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään joustavuutta ja hyviä yhteistyötaitoja, hyvää tietoteknistä osaamista sekä hallintoon kuuluvissa että opetuksen vaatimissa työtehtävissä, kykyä ja halua toimia aineenopettajien tukena erityisoppilaiden kohtaamisessa ja erilaisten asiakirjojen laatimisessa. Lisäksi edellytämme valmiutta, pätevyyttä ja kiinnostuneisuutta toimia tarvittaessa sekä samanaikaisopettajana että osa-aikaisena erityisopettajana sopivissa oppiaineissa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1547076
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo