(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja Niittykummun kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Erityisluokanopettajan tehtävä monimuotoisessa Niittykummun koulussa

Koulun nimi ja osoite: Niittyportti 3, 02200 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Koulun blogi https://niittykumpuketo.blogspot.com/2018/04/koulun-arkea-pallopeleja-koulujuoksua.html

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja. Kykyä ja halua toimia tiimeissä ja yhteisopettajana sekä kehittämismyönteisyyttä OPS 2016 suunnassa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme autismin kirjon opetuksen tuntemusta sekä kokemusta ja kokemusta yhteisopettajuudesta sekä erityisavustajatiimin kanssa tehtävästä yhteistyöstä.

Niittykummun koulussa on hieman yli 400 oppilasta ja neljä eri linjaa. Kaikkien linjojen kesken tehdään yhteistyötä ja on päivittäistä integraatiota. Koulu toimii kahdessa eri rakennuksessa Niittykummun ja Uusikummun koulurakennuksissa, jotka sijaitsevat vajaan kilometrin päässä toisistaan.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).