(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Niittykummun koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Erityisluokanopettajan tehtävät monimuotoisessa Niittykummun koulussa autisminkirjon luokassa, jossa toteutetaan yhteisopettajuutta.

Koulun nimi ja osoite: Niittykummun koulu, Niittyportti 3, Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia vuorovaikutustaitoja sekä kykyä ja halua toteuttaa yhteisopetusta. Tehtävän menestyksekäs suorittaminen edellyttää autisminkirjon opetuksen tuntemista sekä joustavuutta ja valmiutta jatkuvasti muuttuvien suunnitelmien ja tilanteiden kanssa selviämiseen positiivisella asenteella.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme koulumme eri linjojen tuntemista sekä kokemusta eri linjojen kanssa työskentelystä. Arvostamme myös kokemusta yhteisopettajuuden toteuttamisesta.

Niittykummun koulu on n. 400 oppilaan monimuotoinen alakoulu, jossa on autisminkirjon luokkien lisäksi yleisopetusta, kaksikielistä opetusta en-su sekä montessoriopetusta. Useimmilla luokilla toteutetaan yhteisopettajuutta, joko saman linjan sisällä tai yli linjarajojen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).