(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Mankkaan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Yläkoulun erityisluokanopettajan tehtävät autismikirjon luokassa, pienessä hyvin toimivassa yksikössä, jossa on pitkä kokemus autisminkirjon opetuksesta.

Koulun nimi ja osoite: Mankkaan koulu, Mankkaansuo 8, 02180 ESPOO

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään:
kokemusta yläkouluikäisten laajankirjon autististen oppilaiden opettamisesta.
Hyvää ammattitaitoa ja monipuolisia opetusmenetelmiä.
Hyviä yhteistyö- ja tiimityötaitoja.
Taitoa toimia haastavissa tilanteissa.
Vaihtoehtoisia kommunikaatiomenetelmiä.


Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme näkemystä ja kykyä kehittää koulun autismin kirjon opetusta sekä tietämystä autismin kirjon oppilaiden jatkokoulutuksesta.


Mankkaan koulu on 350 oppilaan yläkoulu, jossa on autismikirjon opetuksen erityisluokkia. Koulussa on matemaattis-luonnontieteellistä painotusopetusta, johon oppilaat valitaan pääsykokeella. Erityisopetusta annetaan kolmessa luokassa vuosiluokilla 7-10.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).