Erityisluokanopettaja Lintuvaaran kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Erityisluokanopettajan tehtävä vaativan erityisen tuen ryhmässä (sopeutumisen ja tunne-elämän vaikeudet, sope).

Koulun nimi ja osoite: Lintuvaaran koulu, Lintuparvenpuisto 5 b, 02660 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään vahvaa sitoutumista työparityöskentelyyn ja moniammatilliseen yhteistyöhön eri tahojen kanssa.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme
- kokemusta vaativan erityisen tuen ryhmistä, joissa on sekä oppimisen erityisvaikeuksia että sosioemotionaalisia haasteita omaavia oppilaita
- halua ja valmiutta kehittää yleisopetuksen ja erityisopetuksen välistä yhteistyötä


Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot