Erityisluokanopettaja, Lintumetsän koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 22.11.2021

Erityisluokanopettaja opettaa erityisen tuen piirissä olevia 8 vuosiluokan oppilaita lähes kaikissa oppiaineissa. Erityisluokanopettaja suunnittelee ja toteuttaa joustavia opetusjärjestelyjä ja -menetelmiä oppilaiden tuen tarpeen mukaan.

Erityisluokanopettaja laatii oppilaille henkilökohtaiset oppimissuunnitelmat ja päivittää ne yhdessä huoltajien kanssa lukukausittain. Viikottainen opetustuntimäärä on 22 vvh.

Koulun nimi ja osoite: Lintumetsän koulu, 02660 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyvää ryhmänhallintataitoa ja joustavuutta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta yläkoulun erityisopettajan tehtävistä.

Lintumetsän koulu on noin 430 oppilaan yläkoulu Espoon Lintuvaarassa. Yleisopetuksen ryhmien lisäksi koulussa on 3 erityisluokkaa ja yksi valmistavan opetuksen ryhmä. Koulun toimintakulttuuria leimaavat Vihreä lippu- ja Liikkuva koulu toiminnat.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1512373
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo