Erityisluokanopettaja, Lintumetsän koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 18.5.2020

Kuvaus tehtävästä: Erityisluokanopettajan tehtäviin kuuluu vuosiluokkien 7-9 erityisen tuen oppilaiden opetus pienryhmässä. Erityisluokanopettaja vastaa opetusryhmänsä oppilaiden pedagogisten asiakirjojen laadinnasta ja yhteistyöstä sekä huoltajien että oppilasta tukevien moniammatillisten ryhmien kanssa.

Koulun nimi ja osoite: Lintumetsän koulu, Lintumetsäntie 10, 02660 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään edellytetään kykyä ja halua edistää inkluusiota ja yhdenvertaisuutta sekä oikeanlaisen tuen järjestämistä oppilaan arjessa yhdessä oppilaan, huoltajan ja koulun henkilöstön kanssa. Edellytämme valittavalta erityisopettajalta osaamista moniammatilliseen ja monialaiseen työhön. Käytännössä tämä on esimerkiksi ratkaisujen ja toimintatapojen suunnittelua ja toteutusta lastensuojelun, nuorisotoimen tai koulun oppilashuollon ammattihenkilöiden kanssa. Edellytämme myös, että valittavalla erityisopettajalla on kokemukseen perustuvaa ammatillista osaamista onnistuneista pedagogisista ratkaisuista haastavissa oppilastilanteissa. Valittavalla erityisopettajalla on oltava hyvä osaaminen kolmiportaisen tuen järjestämisestä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme rohkeutta suunnitella, toteuttaa ja arvioida uudenlaisia pedagogisia toimintatapoja sekä kiinnostusta erityisopetuksen laajempaan kehittämiseen.

Lintumetsän koulu on noin 400 oppilaan yläkoulu Espoon Lintuvaarassa. Perusopetusryhmien lisäksi Lintumetsän koulussa on kolme erityisluokkaa ja yksi valmistavan opetuksen ryhmä. Lintumetsän koulun toimintakulttuuria ohjaavat Vihreä lippu ja Liikkuva koulu -toiminnat.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1362069
  • Tehtäväalue: Koulutus/opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo