Erityisluokanopettaja Koulumäen kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Koulun nimi ja osoite: Koulumäen koulu, Opettajantie 1, 02360 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme työkokemusta autisminkirjon opetuksesta ja luokkamuotoisesta erityisopetuksesta. Arvostamme myös vaihtoehtoisten kommunikaatiomenetelmien ja tukiviittomien tuntemusta. Lisäksi arvostamme yhteistyötaitoja ja ohjaustaitoja.

Erityisluokanopettajan virka autisminkirjonopetuksessa 2. lk Koulumäen erityiskoulussa. Oppilaita on kuusi, neljä oppilaista opiskelee toiminta-alueittain, kahdella on yksilöllistetty oppimäärä. Opetusmuoto on aloittanut Koulumäessä 2019 ja tehtävään etsitään opettajaa, jolla on halu kehittää opetusmuotoa edelleen yhteistyössä ohjaajien kanssa. Koulussamme on myös yksilöllistetyn opetuksen luokat 3-9. Tehtävään kuuluu 2. luokan oppilashuoltotyö yhteistyössä koulun- ja ulkopuolisten asiantuntijoiden kanssa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot