(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Kirstin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 8.1.2020

Erityisluokanopettajan tehtävät Kirstin koulussa.

Koulun nimi ja osoite: Kirstin koulu, Kirstintie 11

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme:
- kokemusta ja innostusta oman opetuksen, yhteisopettajuuden sekä koulun toimintakulttuurin kehittämiseen
- kielitietoista opetusotetta ja kiinnostusta matematiikan opetukseen
- ryhmänohjaustaitoja ja kokemusta erilaisista oppijoista
- kykyä ja halua opettaa mahdollisimman monia oppiaineita


Kirstin koulu on vireä ja kansainvälinen alakoulun Espoon sydämessä. Syksyllä 19 aloitimme toimintamme uudessa kauttaaltaan peruskorjatussa rakennuksessa.

Kirstin koulu tarjoaa opettajille innostavan, kannustavan ja positiivisen työyhteisön.

Toiminnassamme pidämme tärkeänä yhteisöllisyyttä, yhdenvertaisuutta, luovuutta, sitoutumista ja elämäniloa. Olemme profiloituneet kielitietoiseen opetukseen ja toiminnalliseen matematiikan opetukseen. Koulussa toteutetaan yhteisopettajuutta. Koulussa on seitsemän oppimisvaikeuksia kuntouttavaa erityisluokkaa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).