Erityisluokanopettaja, Kilonpuiston koulu

Espoon kaupunki