(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Kilonpuiston koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.6.2020

Kuvaus tehtävästä: Erityisluokanopettajan tehtävä toiminta-alueittain opiskevien luokassa. (Toiminta-alueittain opetus)

Koulun nimi ja osoite: Kilonpuiston koulu, Kilonpuisto 5, 02610 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään yhteistyötaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta vaativan erityisen tuen lasten ja nuorten opettamisesta.

Kilonpuiston koulu on 700 oppilaan yhtenäinen peruskoulu läntisessä Leppävaarassa. Koulussa on erityisluokkia, kaksikielistä opetusta ja yläkoulussa ilmaisutaitopainotusta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).