(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Kilon koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 2.12.2020

Erityisluokanopettajan viransijaisuus oppimisvaikeuksia kuntouttavassa opetuksessa.

Koulun nimi ja osoite: Kilon koulu, Aspelinintie 3, 02360 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään joustavuutta, yhteistyötaitoja ja kykyä lähestyä opetus- ja kasvatustyötä positiivisen pedagogiikan näkökulmasta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme aiempaa kokemusta luokkamuotoisesta erityisopetuksesta ja toimimisesta monikulttuurisessa oppimisyhteisössä.

Kilon koulu on noin 480 oppilaan alakoulu. Yleisopetuksen lisäksi koulussamme on erityisopetuksen luokkia. Koulu sijaitsee Kilossa osoitteessa Aspelinintie 3.

Työskentelemme vuorovaikutustaitoihin rohkaisten ja pyrimme ottamaan huomioon opetuksessa lasten omien kykyjen mukaiset oppimistaidot.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).