(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Kilon koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 14.5.2020

Erityisluokanopettajan tehtävä Kilon koulussa (päätoiminen tuntiopettaja)

Koulun nimi ja osoite: Aspelinintie 3 B 02630, Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta oppimisvaikeuksia kuntouttavasta luokkamuotoisesta erityisopetuksesta sekä työskentelystä monikulttuurisessa kouluyhteisössä.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme erinomaisia tiimityöskentelytaitoja, kokonaisvaltaista näkemystä oppilaiden hyvinvoinnin tukemisesta ja positiivista suhtautumista muutokseen.

Kilon koulu on noin 470 oppilaan alakoulu. Yleisopetuksen lisäksi koulussamme on erityisopetuksen luokkia.

Työskentelemme vuorovaikutustaitoihin rohkaisten ja pyrimme ottamaan huomioon opetuksessa lasten omien kykyjen mukaiset oppimistaidot.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).