(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Keinumäen koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.5.2020

Erityisluokanopettaja, etappiopetus

Koulun nimi ja osoite: Keinumäen koulu, Turuntie 150, 02740 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kykyä ja halua edistää inkluusiota ja yhdenvertaisuutta sekä oikeanlaisen ja oikea-aikaisen tuen järjestämistä oppilaan arjessa yhdessä oppilaan, huoltajan ja koulun henkilöstön kanssa. Edellytämme valittavalta erityisluokanopettajalta osaamista moniammatilliseen ja monialaiseen työhön sekä näyttöön perustuvaa onnistunutta pedagogisten tukitoimien käyttöä haastavassa oppilastilanteessa. Valittavalla erityisluokanopettajalla on hyvä osaaminen kolmiportaisen tuen järjestämiseen, rohkeus toteuttaa uudenlaisia pedagogisia toimintatapoja sekä kiinnostus erityisopetuksen kehittämiseen. Lisäksi tehtävä edellyttää erinomaisia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä konsultatiivista työotetta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme espoolaisten koulujen tuntemusta, joustavaa työotetta, kokemusta konsultatiivisesta työotteesta sekä halua jalkautuvaan työn kehittämiseen.

Keinumäen koulu on Espoon kaupungin erityiskoulu, joka vastaa HYKS:n Jorvin sairaalassa lastentautien osastoilla olevien, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) lasten- ja nuorten psykiatrian avohoitoyksiköiden, Espoon kaupungin lastenpsykiatrisen yksikön sairaalakoulupaikkaa tarvitsevien oppivelvollisuusikäisten lasten ja nuorten opetuksesta. Lisäksi Keinumäen koulussa ovat jalkautuva Etappiopetus sekä ns. yläkoulun kuntouttavat pienluokat Tapiolan koulun tiloissa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).