Erityisluokanopettaja, Keinumäen koulu, Tapiolan kuntouttavat pienluokat
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 5.1.2022

Keinumäen koulu on Espoon kaupungin erityiskoulu, joka vastaa HYKS:n Jorvin sairaalassa lastentautien osastoilla olevien, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) lasten- ja nuorten psykiatrian avohoitoyksiköiden, Espoon kaupungin lastenpsykiatrisen yksikön sairaalakoulupaikkaa tarvitsevien oppivelvollisuusikäisten lasten ja nuorten opetuksesta. Sairaalaopetuksen lisäksi Keinumäen koulussa ovat ns. yläkoulun kuntouttavat pienluokat Tapiolan koulun tiloissa.

Keskeinen tavoitteemme on oppilaan kasvun, kehityksen, oppimisen ja oppivelvollisuuden turvaaminen niin, että oppilas voi sairaalakoulun jälkeen menestyksellisesti jatkaa koulunkäyntiään tai siirtyä jatko-opintoihin. "Vahvistuneena omaan kouluun ja jatko-opintoihin."

Keinumäen koulu toimii perustehtävänsä ohella oppimiskeskuksena. Kehitämme omaa osaamisalaamme järjestämällä koulutusta espoolaisille kouluille, konsultoimme kouluja oppilaiden oppimiseen ja koulunkäyntiin liittyvissä asioissa ja olemme mukana kehittämis- ja oppimisprojekteissa.

Koulun nimi ja osoite: Keinumäen koulu, Karvasmäentie 10a, 02740 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2022.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kykyä ja halua edistää inkluusiota ja yhdenvertaisuutta sekä oikeanlaisen ja oikea-aikaisen tuen järjestämistä oppilaan arjessa. Edellytämme valittavalta erityisluokanopettajalta vankkaa työkokemusta sekä osaamista monialaiseen työhön sekä näyttöön perustuvaa onnistunutta pedagogisten tukitoimien käyttöä haastavissa oppilastilanteissa. Lisäksi tehtävä edellyttää joustavia vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta monipuolisten oppimisympäristöjen käytöstä.

Suomenkielinen perusopetus järjestää lapsille ja nuorille oppilaslähtöistä, korkeatasoista ja alueellisesti yhdenvertaista perusopetusta. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin edistäminen. Toimimme yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja toisen asteen toimijoiden kanssa. Suomenkielisiä peruskouluja on yhteensä 75, ja niissä opiskelee noin 30 500 lasta ja nuorta.

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1547086
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Vakituinen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo