(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Karamzinin koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 20.7.2020

Kuvaus tehtävästä: Tunne-elämän ja sopeutumisen vaikeuksista kärsivien oppilaiden pienryhmä. Ryhmässä toimii kaksi opettajaa ja yksi avustaja. Tehtävä sijoittuu 1. luokalle.

Koulun nimi ja osoite: Karamzinin koulu, Kulloonmäentie 20.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Tehtävä on määräaikainen lukuvuodeksi 2020 - 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hyviä yhteistyötaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme monipuolista osaamista.

Karamzinin koulu on noin 450 oppilaan alakoulu. Kulkuyhteydet ovat hyvät. Käytämme KiVa-ohjelmaa ja rinnalla Espoossa kehitettyä Arvokas-ohjelmaa soveltaen. Olemme Liikkuva koulu -toiminnassa mukana. Oppilaskunta toimii aktiivisesti. Ympäristöraatimme osallistaa oppilaat rakentamaan kestävää kehitystä. Kansainvälisyys vieraineen kuuluu arkeemme, meillä opiskellaan englantia, ruotsia, saksaa ja kiinaa. Kehitämme ja kehitymme. Meillä käyneet ovat kertoneet, että yhteisössämme on mukava henki.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).