(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Karakallion koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Erityisluokanopettaja joustavassa perusopetuksessa.

Koulun nimi ja osoite: Karakallion koulu, Kotkakuja 5, 02620 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen. Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta joustavasta perusopetuksesta.

Karakallion koulu on noin 450 oppilaan yläkoulu Leppävaaran alueella. Koulussamme on painotettua musiikin opetusta, erityisopetuksen ryhmiä sekä joustavaa perusopetusta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).