Erityisluokanopettaja, Kalajärven koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 8.4.2021

Haemme 4.-6. luokan pienryhmään erityisluokanopettajaa, joka tekee yhdessä koko kouluyhteisön kanssa laadukasta ja hyvinvoivaa Kalajärven koulua. Hänellä on kokemusta joustavien ja yksilöllisten opetusjärjestelyiden toteuttamisesta onnistuneesti yhteistyössä muiden työyhteisön jäsenten kanssa. Haluamme opettajan, joka näkee oppilaan kokonaisuutena: kun oppilas voi ja kasvaa hyvin, hän myös oppii hyvin. Hänellä on ammattilaisen otteet oppilasryhmän vuorovaikutuksen ja toimintatapojen luomisessa. Hän osaa myös valita monipuolisesta pedagogisesta keinovalikoimastaan oikeat menetelmät oikealla hetkellä.

Pienryhmässä on pääasiassa erityisen tuen oppilaita. Heistä osa opiskelee joissakin aineissa integroituneena yleisopetuksen ryhmään. Ryhmä on luonteeltaan joustava: siinä opiskelee toisinaan myös tehostetun tuen oppilaita, jotka tarvitsevat pienryhmää ajoittain. Pienryhmän opettaja tekee paljon yhteistyötä muiden koulun aikuisten kanssa.

Kerro hakemuksessasi, minkälaista osaamista ja kokemusta sinulla on edellä mainituista asioista. Tarjoamme upeat puitteet hyödyntää lähiluontoa opetuksessa ja yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön. Hae mukavaan joukkoomme!

Haastattelut toteutetaan etäyhteyksien avulla.

Koulun nimi ja osoite: Kalajärven koulu sijaitsee kahdessa eri toimipisteessä lukuvuosina 2020-2023. Saamme uuden koulurakennuksen käyttöömme elokuussa 2023. Siihen saakka alakoulu toimii Kalajärvellä (Hiirisuontie 1, 02970 Espoo) ja yläkoulu Järvenperässä (Auroranmäki 1, 02940 Espoo).

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Työn menestyksellinen hoitaminen vaatii myös hyvää organisointikykyä ja kykyä vastata oppilaiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta pedagogisten asiakirjojen laatimisesta.

Kalajärven koulussa tuetaan oppilaiden hyvinvointia, kasvamista ja oppimista siten, että jokainen lapsi ja nuori yltää omaan parhaimpaansa. Heistä kasvaa tulevaisuuden osaajia, jotka tuntevat omat vahvuutensa ja osaavat työskennellä tavoitteellisesti osana yhteisöä. Oppilaita kannustetaan vaikuttamaan aktiivisesti yhteisiin asioihin.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1442340
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo