Erityisluokanopettaja, Kalajärven koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 27.1.2020

Haemme 7.-9. luokkalaisten oppilaiden ryhmälle erityisluokanopettajaa, joka kehittää aktiivisesti omaa työtään koko kouluyhteisön hyväksi. Hän tekee jatkuvasti monipuolista yhteistyötä muiden työyhteisön jäsenten kanssa, osaa ohjata oppilaita heidän erilaisissa oppimisen ja käyttäytymisen haasteissaan ammattilaisen ottein ja edistää kaikin tavoin omalla toiminnallaan lasten ja nuorten hyvinvointia, kasvua ja oppimista.

Kalajärven koulussa on tavoitteena, että oppilas oppii yksilöllisesti omista lähtökohdistaan käsin. Samalla oppilas on osa hänelle merkityksellistä oppimisyhteisöä, jonka toimintaa opettaja ohjaa. Etsimme opettajaa, joka osaa nähdä oppimisen vahvan yhteyden hyvinvointiin ja kasvamiseen.

Kerro hakemuksessasi, minkälaista osaamista ja kokemusta sinulla on edellä mainituista asioista. Tarjoamme yhteen hiileen puhaltavan työyhteisön. Hae mukavaan joukkoomme!

Hakijoita pyydetään varautumaan haastatteluun ti 21.1.2020 klo 16-18.

Koulun nimi ja osoite: Kalajärven koulu, Hiirisuontie 1, 02970 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus. Mikäli kelpoisuusvaatimuksen täyttäviä hakijoita ei ole, huomioimme myös epäpätevät hakijat.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Kalajärven koulussa tuetaan oppilaiden hyvinvointia, kasvamista ja oppimista siten, että jokainen lapsi ja nuori yltää omaan parhaimpaansa. Heistä kasvaa tulevaisuuden osaajia, jotka tuntevat omat vahvuutensa ja osaavat työskennellä tavoitteellisesti osana yhteisöä. Oppilaita kannustetaan vaikuttamaan aktiivisesti yhteisiin asioihin koulussa, yhteiskunnassa ja maailmassa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot