(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Kalajärven koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Kuvaus tehtävästä: Erityisluokanopettajan tehtävät yläkoulussa. Kalajärven koulussa yläkoulun pienluokkien oppilaat opiskelevat suurimmaksi osaksi yleisopetuksen ryhmissä, joissa työskentelee aineenopettaja ja erityisluokanopettaja samanaikaisesti. Osa opetuksesta voi tapahtua myös pienryhmässä. Oppilaat tarvitsevat tukea ja ohjausta oppimisvaikeuksissa sekä tunne-elämän ja sosiaalisten tilanteiden hallinnassa. Erityisluokanopettaja kuuluu erityisopetuksen tiimiin, jossa häneltä odotetaan kehittävää ja vuorovaikutteista työskentelyotetta.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Koulun nimi ja osoite: Kalajärven koulu, Hiirisuontie 1, 02970 Espoo.

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kokemusta yhteisopettajuudesta.

Kalajärven koulussa tuetaan oppilaiden hyvinvointia, kasvamista ja oppimista siten, että jokainen lapsi ja nuori yltää omaan parhaimpaansa. Heistä kasvaa tulevaisuuden osaajia, jotka tuntevat omat vahvuutensa ja osaavat työskennellä tavoitteellisesti osana yhteisöä. Oppilaita kannustetaan vaikuttamaan aktiivisesti yhteisiin asioihin koulussa, yhteiskunnassa ja maailmassa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).