(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Kaitaan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2021

Kuvaus tehtävästä: Erityisluokanopettajan tehtävät ryhmässä, jossa oppilaat tarvitsevat kokonaisvaltaista ja suunnitelmallista tukea tunne-elämään ja käyttäytymiseen.

Koulun nimi ja osoite: Kaitaan koulu, Iivisniementie 1, 02260 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.


Tehtävässä edellytetään kokemusta ja menetelmiä oppilaiden tunne-elämän ja käyttäytymisen tukemisessa, kokemusta joustavasta yleis- ja erityisopetuksen yhteistyöstä, ratkaisukeskeistä työotetta sekä erinomaisia yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kiinnostusta ja kokemusta eläinavusteisesta oppimisesta, kokemusta verkostoyhteistyöstä ja oman työn kehittämisestä sekä osaamista Kurre-lukujärjestysohjelman käytössä.

Kaitaan koulu on noin 300 oppilaan yläkoulu vuosiluokille 7-9, joka toimii samassa rakennuksessa Kaitaan lukion kanssa. Koulumme tarjoaa painotettua opetusta kuvataiteessa. Lisäksi koulussa on vuosittain perusopetukseen valmistavaa opetusta ja perusopetuksen lisäopetusta. Koulumme kuuluu Unesco-koulujen verkostoon, mikä näkyy mm. maailmankansalaisuuteen ja kestävään tulevaisuuteen kasvamisena. Koulumme erikoisuutena on eläinavusteinen oppiminen Lola-liskoineen, koulukoirineen ja kouluponeineen.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).