Erityisluokanopettaja, Kaitaan koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 22.5.2020

Erityisluokanopettajan tehtävät.

Koulun nimi ja osoite: Kaitaan koulu, Iivisniemetie 1, 02260 Espoo
Postiosoite: Kaitaan koulu, PL 3421, 02070 Espoon kaupunki

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään kokemusta joustavasta yleis- ja erityisopetuksen yhteistyöstä sekä ratkaisukeskeistä työotetta. Lisäksi tehtävässä tarvitaan hyviä yhteistyö ja vuorovaikutustaitoja.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme taitoa luoda myönteinen ja turvallinen oppimisilmapiiri sekä kykyä tukea oppilaan kodin ja koulun onnistunutta ja avointa yhteistyötä.

Lukuvuonna 2020-21 Kaitaan koulussa koulussa toimii kaksi erityisopetuksen luokkamuotoista ryhmää. Koulussa toimii lisäksi yleisopetuksen luokat 7.-9. ja lisäluokka (10.luokka) sekä kaksi valmistavaa luokkaa. Kaitaan koulussa on 2020-21 hieman yli 300 oppilasta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1362977
  • Tehtäväalue: Koulutus/opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo