Erityisluokanopettaja, Järvenperän koulu
Espoon kaupunki

Hae työpaikkaa
Alkuperäinen julkaisupäivä 29.4.2021

Erityisluokanopettajan tehtävät tunne- ja sosiaalisten taitojen haasteista omaavien oppilaiden luokassa (sope), luokkataso 7-9. Oppilaita luokassa kymmenen. Opetuksessa hyödynnetään eläinavusteista oppimista. Järvenperän koulussa 470 oppilasta. Koulun tavoitteena on kasvattaa oppilaistaan erilaisuutta suvaitsevia, vastuuntuntoisia ja aktiivisia yhteiskunnan jäseniä. Oppilaita innostetaan elinikäiseen oppimiseen. Koulussamme tuetaan oppilaan kokonaisvaltaista persoonan kasvamista laadukasta perusopetusta antaen ja tunnetaitoja vahvistaen. Koulussa on 4 erityisluokkaa:3 toiminta-alueittain tapahtuvat opetuksen luokkaa ja yksi yläkoulun erityisluokka nuorille, joilla on tunne- ja sosiaalisten taitojen haasteita.

Koulun nimi ja osoite: Järvenperän koulu, Auroranmäki 1, 02940 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2021.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään vankkaa kokemusta vastaavassa tehtävässä toimimisesta. Osaamista ja näyttöjä oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvistamisesta (tunnetaitojen opettamisen osaaminen).

Lisäksi edellytetään kykyä työskennellä laajojen yhteistyöverkostojen kanssa ja kykyä toimia haastavissa kasvatus- ja opetustilanteissa. Tehtävässä menestyksellinen suoriutuminen edellyttää myös vahvoja eriyttämisen taitoja sekä yhteistyötä integraation toteuttamisessa aineenopetuksen kanssa. Lisäksi edellytetään taitoa saumattoman ja sujuvan kodin ja koulun yhteistyön luomiseen. Erityisluokanopettajana työskentelyssä edellytetään myös kehittämisorientaatiota ja kykyä toimia osana koulun oppimisen tuen ja erityisen tuen aineryhmän työtä ja sitä kautta koulun toiminnan kehittämistä.

Opetuksessa hyödynnetään eläinavusteista oppimista, minkä vuoksi edellytetään osaamista alasta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme erinomaisia yhteistyö- ja tiimitaitoja sekä vuorovaikutustaitoja. Näytöt erityisen tuen toteutuksen menestyksellisestä kehittämisestä katsotaan eduksi. Arvostamme lisäksi kokemusta eläinavusteisen opetuksen toteuttamisesta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1450223
  • Tehtäväalue: Koulutus ja opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo