(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Hiekkaharjun koulu
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 21.1.2019

Vantaan kaupunki, sivistystoimen toimiala, perusopetus
Hiekkaharjun koulu

Talkootie 37, 01350 Vantaa

Työsuhteen kesto: Vakituinen 01.08.2019 -


Haemme Hiekkaharjun kouluun kahta erityisluokanopettajaa luokkamuotoiseen erityisopetukseen työskentelemään työparina oppilaiden kasvun ja oppimisen tukena. Etsimämme opettajat ovat ammattitaitoisia ja vastuuntuntoisia koulun kehittämisestä kiinnostuneita moniosaajia. Hakijoilta edellytämme hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja, verkosto-osaamista, pariopettajuuden taitoja sekä kiinnostusta erityisopetuksen kehittämiseen.

Hiekkaharjun koulu tarjoaa erityisluokanopettajille monipuolisen ja haasteellisen työn, jossa on mahdollisuus rakentaa ja kehittää pariopettajuutta työmuotona. Työssä onnistuminen edellyttää oma-aloitteisuutta, kykyä yhteisuunnitteluun sekä opetuksen yhteiseen toteuttamiseen ja vastuullisuutta asioiden loppuun saattamiseksi. Tehtävään valittavan odotetaan olevan erityisopetuksen ammattilainen, jolla on hyvät yhteistyö- ja vuorovaikutustaidot sekä aktiivinen ja lapsesta välittävä, lämmin työote. Työn tukena on tiimiorganisaatio ja kannustava työyhteisö.

Hiekkaharjun koulu sijaitsee hyvien liikenneyhteyksien varrella noin 500 m etäisyydellä Hiekkaharjun asemasta ja noin 2 km etäisyydellä Tikkurilasta.

Koulussa opiskelee noin 570 oppilasta. Koulussamme annetaan perusopetusta 1.- 6. vuosiluokille. Koulussamme on yleisopetusluokkien lisäksi erityisopetus- ja etappiluokat sekä maahanmuuttajaoppilaiden valmistava luokka. Annamme laadukasta perusopetusta ja kasvatamme oppilaistamme itsetunnoltaan terveitä, itsenäisiä ja yhteistyökykyisiä sekä opiskeluun ja elämään myönteisesti asennoituvia nuoria.

Viran hoitamisen edellytykset täyttävien hakijoiden puuttuessa virka voidaan täyttää määräaikaisesti. Määräaikaisessa täyttämisessä voidaan huomioida myös tässä haussa tulleet hakemukset.

Erityisluokan- ja erityisopettajilla kelpoisuus virkaan huomioidaan lisänä kokonaispalkkauksessa.

Koulumme verkkosivut. Tutustu myös Vantaan perusopetukseen työnantajana sivistysvantaan verkkosivuilla.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.

Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote, ennen valintaa on esitettävä hyväksyttävä työterveyshuollon todistus terveydentilasta

Työpaikkojen lukumäärä: 2

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa
Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen
Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan


Yhteystiedot:
Rehtori Halme Anna
0401863054

anna.halme2@vantaa.fiVantaan kaupunki on savuton työpaikka.
Haethan paikkaa vain sähköisesti.