(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja Hansakallion kouluun
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 7.1.2020

Erityisluokanopettajan tehtävät. Lukuvuonna 2020-21 koulussa toimii 5-6 oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttavan opetuksen erityisluokkaa. Koulussa toimii lisäksi yleisopetuksen luokat 1-6. Hansakallion koulussa on 2020-21 noin 595 oppilasta.

Koulun nimi ja osoite: Hansakallion koulu, Hansakallio 4, 02780 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.

Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hakijalta yhteistyökykyä ja joustavuutta.

Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kykyä ja halua oman työn ja työyhteisön työtapojen kehittämiseen sekä tiimityöskentelyyn erityisesti oman luokkatasonsa kanssa. Tästä esimerkkinä lähikouluperiaate. Kiinnostus ja osaaminen tieto- ja viestintäteknologian käyttöön oman työn tukena katsotaan eduksi.

Arvostamme myös kykyä ja halua nähdä sosiaalisten taitojen ja muiden yhdessä toimimisen taitojen merkitys osana opetustoimintaa, tästä esimerkkinä Arvokas-menetelmän tuntemus. Arvostamme kiinnostusta, osaamista ja kykyä vahvuuspedagogiikan näkökulman tuomisesta osaksi kasvatus- ja opetusjärjestelyjä. Lisäksi arvostamme halua ja näkemyksiä hyödyntää toiminnallisuutta osana luokan ja koulun kehittämistoimintaa.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).