Erityisluokanopettaja, Hansakallion koulu
Espoon kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 19.5.2020

Kuvaus tehtävästä: Erityisluokanopettajan tehtävät.

Koulun nimi ja osoite: Hansakallion koulu, Hansakallio 4, 02780 Espoo

Työaika: OVTES:in mukainen

Haettava tehtävä on virkasuhteinen.

Palvelussuhde alkaa elokuussa 2020.


Kelpoisuusvaatimus: Erityisluokanopettajan kelpoisuus.
Opettajien kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen no 986/98 mukaisesti.

Tehtävässä edellytetään hakijalta yhteistyökykyä ja joustavuutta.
Tehtävään valittavan on esitettävä nähtäväksi rikosrekisterilain 6.2 §:n tarkoittama rikosrekisteriote.

Arvostamme kykyä ja halua oman työn ja työyhteisön työtapojen kehittämiseen sekä tiimityöskentelyyn erityisesti oman luokkatasonsa kanssa. Tästä esimerkkinä lähikouluperiaate. Kiinnostus ja osaaminen tieto- ja viestintäteknologian käyttöön oman työn tukena katsotaan eduksi.

Arvostamme myös kykyä ja halua nähdä sosiaalisten taitojen ja muiden yhdessä toimimisen taitojen merkitys osana opetustoimintaa, tästä esimerkkinä Arvokas-menetelmän tuntemus. Arvostamme kiinnostusta, osaamista ja kykyä vahvuuspedagogiikan näkökulman tuomisesta osaksi kasvatus- ja opetusjärjestelyjä. Lisäksi arvostamme halua ja näkemyksiä hyödyntää toiminnallisuutta osana luokan ja koulun kehittämistoimintaa.


Erityisluokanopettajan tehtävät. Lukuvuonna 2020-21 koulussa toimii kuusi oppimisen erityisvaikeuksia kuntouttavan opetuksen erityisluokkaa. Koulussa toimii lisäksi yleisopetuksen luokat 1-6. Hansakallion koulussa on 2020-21 noin 600 oppilasta.

Espoon kaupungin suomenkielinen opetustoimi tarjoaa lapsille ja nuorille korkeatasoiset, monipuoliset ja alueellisesti tasapuoliset koulutusmahdollisuudet. Toiminnan lähtökohtana on koulutuksellinen tasa-arvo, joka huomioi oppijan yksilölliset ominaisuudet. Espoolaisissa peruskouluissa oppilaat saavat laadukasta opetusta, mikä antaa hyvän pohjan jatko-opintoja ja tulevaisuutta varten. Suomenkieliseen opetustoimeen kuuluu 77 peruskoulua (joista 3 erityiskoulua ja 1 sairaalakoulu).

Hae työpaikkaa

Lähetä ilmoitus kaverille

Lisätiedot

  • Ilmoitusnumero: 1362498
  • Tehtäväalue: Koulutus/opetus
  • Työsuhde: Määräaikainen työsuhde
  • Työn tyyppi: Kokopäiväinen
  • Hakuosoite: www-osoite
  • Sijainti: Espoo