(Poistunut julkaisusta)

Erityisluokanopettaja, Hämeenkylän koulu
Vantaan kaupunki

Alkuperäinen julkaisupäivä 13.5.2020

Vantaan kaupunki, Kasvatus ja oppiminen, Perusopetus
Hämeenkylän koulu

Varistontie3, 01660 Vantaa

Työsuhteen kesto: Määräaikainen 01.08.2020 - 31.07.2021


Hämeenkylän koulu on vantaalainen noin 770 oppilaan yhtenäiskoulu. Koulu on voimakkaasti mukana suomalaisen peruskoulun kehittämisessä. Koulun toiminta kaikilla vuosiluokilla perustuu joustavien oppimisympäristöjen käyttöön, yhteisopettajuuteen ja henkilökohtaisiin oppimispolkuihin. Koulu on mukana valtakunnallisessa vuosityöaikakokeilussa. Koulu siirtyy elokuun 2020 alusta toimimaan kokonaisuudessaan juuri valmistumassa uudisrakennuksessa, joka on alusta alkaen suunniteltu toimimaan uutta oppimista tukevaksi, ts. yksittäisten luokkahuoneiden sijaan oppiaineiden ja vuosiluokkien oppimisalueet, joilla opettajat toimivat yhteisopettajuuden kautta.

Nyt Hämeenkylän koulu hakee lukuvuodelle 2020-2021 erityisluokanopettajaa toimimaan osana tuen tiiminä. Koulumme tarjoaa mahdollisuuden olla mukana suomalaisen peruskoulun muutoksen eturintamassa. Mikäli haluat olla siinä mukana, on Hämeenkylän koulu sinun paikkasi.

Vantaa on maamme neljänneksi suurin kaupunki, jossa on rohkeutta tehdä asioita uudella tavalla ja taitoa toimia yhteistyössä erilaisissa verkostoissa. Kaupunki on turvallinen työnantaja, joka tarjoaa henkilöstölle laajat mahdollisuudet osaamisen kehittämiseen. Nykyaikaisissa oppilaitoksissamme arvostetaan laadukkaan kasvatuksen ja opetuksen lisäksi kansainvälisyyttä, monikulttuurisuutta ja yhteisöllisyyttä. Tutustu opettajan työhön Vantaalla tästä.

Työsuhteen tietoja

Kelpoisuusvaatimus: Opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen 986/1998 mukainen kelpoisuus.

Kelpoisuusvaatimuksen lisäksi edellytämme: Opetusteknologian käytön osaamista sekä halun toimia yhteisopettajuudessa ja vuosityöaikakokeilussa.

Luemme eduksi: Kokemukset yhteisopettajuudesta ja monipuolisesta tiimitoiminnasta.

Palvelussuhteen ehdot määräytyvät Kunnallisen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimuksen (OVTES) mukaisesti.


Edellytettävät luvat: valitun henkilön tulee esittää voimassa oleva rikosrekisteriote

Työpaikkojen lukumäärä: 1

Koeaika: Tehtävässä noudatetaan 6 kuukauden koeaikaa

Kokoaika-/osa-aikatyö: Kokoaikainen

Palvelusuhteen muoto: Virka

Työaika: Sovellettavan virka- ja työehtosopimuksen mukaan 


Yhteystiedot:

Rehtori Majasaari Pasi

0408454405

pasi.majasaari@vantaa.fi
Vantaa on vastuullinen työnantaja. Tuemme työntekijöidemme hyvinvointia ja osaamista sekä työyhteisöjen hyvää ilmapiiriä. Kehitämme jatkuvasti esimiestyötämme.

Lähetä hakemuksesi rekrytointijärjestelmämme kautta. Vantaan hakujen hakuaika päättyy klo 16:00.

Rekrytointiprosessissa saatetaan käyttää videohaastattelua.